PSİKİYATRİ BURSA

"Mutlu İnsan için..."

Uzm. Dr. Mustafa Canbazoğlu

Psikiyatri Uzmanı - Psikoterapist

(0224) 246 03 46 - 0533 524 54 65

 

Psikiyatrik Hastalıklar

Vajinismus

Vajinismus Nedir?

vajinismusVajinismusun başlıca özelliği, cinsel ilişki denendiğinde vajinanın dış üçte birini çevreleyen perineal kaslarda yineleyici ya da sürekli bir biçimde istemsiz kasılmalar olmasıdır. Bu kasılmaya tüm bedendeki kasılmalar, bacakların kapanması, korku, kaçınma tepkisi, girişin olamayacağı veya çok acı çekeceği inancı eşlik eder.

Devamını oku...

Penis Sertleşme Bozukluğu

Sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde, yeterli bir penis sertleşmesi sağlayamama ya da cinsel etkinlik bitene dek bunu sürdürememe. 70 yaş üzeri erkeklerde %65’i bulan oranlarda sertleşme sorunu mevcuttur.

Psikojenik neden düşündüren bulgular

  • Travma olmaksızın ani başlangıç
  • Partnere ve ortama göre değişkenlik
  • Sabah sertleşmelerinin olması
  • Genç hasta
  • Orgazm ve boşalma değişken
  • Risk faktörü olmaması

Devamını oku...

Kadında Orgazm Bozukluğu

Kadın Orgazm Bozukluğu Nedir?

Kadında orgazm bozukluğu, yeterli bir cinsel uyarma ve uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmamasıdır. Ancak, kadınlarda orgazm bozuklukları, göründüğünden ya da erkeklerde olduğundan daha karmaşıktır. Kadınlar, orgazmı tetikleyen uyarının türü ya da yoğunluğu açısından büyük değişkenlik gösterirler. Bu açıdan, kadınlardaki orgazm bozukluğu tanısı ancak, bir uzmanın, kadının yaşı, cinsel deneyimi ve aldığı cinsel uyaranların yeterliliği açısından bakarak koyabileceği bir tanı niteliğindedir.

Devamını oku...

Erken Boşalma Bozukluğu

Boşalma ve erken boşalmanın fizyolojisi ve nedenleri ile ilgili bilgilerimiz henüz yetersizdir. Erken boşalma sebepleri arasında penis aşırı duyarlılığının, aşırı uyarılmış boşalma refleksinin ve santral sinir sisteminde düşük serotonin transferinin rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Erken boşalma erkeklerde en sık görülen cinsel işlev bozukluğudur. Cinsel işlev bozukluğu olan erkeklerin % 35-40'ında esas şikâyetin erken boşalma olduğu bildirilmektedir.

Erkek popülâsyonunda %21 oranında görüldüğü, örnekleme ve kullanılan ölçütlere bağlı olarak görülme sıklığının % 40–75 arasında değiştiği de bildirilmiştir. Erken boşalması olanların hemen hemen yarısı sıkıntı yaşamıyor ve tedaviye ihtiyaç duymuyor.

Devamını oku...

Kadında Cinsel İstek Bozukluğu

Cinsel istek azlığı genel olarak, kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülmektedir. Hatta, ülkemizde, kadınlar arasında en sık görülen cinsel işlev bozukluğu cinsel istek azlığıdır. Ancak, cinsel isteksizlik yakınmasıyla hekime ya da cinsel tedavi merkezlerine başvuru oranı, bu sorunu yaşayanlara oranla çok düşük kalmaktadır.

Devamını oku...

Şizofreni

Şizofreni nedir?

Şizofreni beyni etkileyen bir hastalıktır. Kişinin normalden farklı düşünmesine, hissetmesine ve davranmasına neden olur. İnsanı gerçek dünyadan koparıp kendi iç dünyasına döndüren, dış dünyayla bağlantılarda zayıflama doğuran bir hastalıktır. Şizofrenide düşünce ve algı yanılmalarının yanında duyguların ifadesinde bozulma, konuşmada bozulma, engellenemeyen bazı garip ve anlamsız davranışlar, dikkat ve yoğunlaşma bozulmaları da görülebilir.

Erkeklerde, kadınlarda, gençlerde, yaşlılarda görülebilir. Çoğunlukla ergenlik ve genç erişkinlik döneminde başlar. Şizofreni de migren ya da epilepsi gibi bir beyin hastalığı olmakla beraber gerek ortaya çıkmasında gerekse nasıl bir gidiş göstereceğinde çevresel, psikolojik ve sosyal etkenlerin de rolü vardır.

Devamını oku...

Erkekte Cinsel İlgi ve İstek Bozukluğu

Cinsel İlgi ve İstek Bozukluğu (CİİB) Nedir?

Cinsel fantezi ve cinsel etkinliklere yönelik ilgide sürekli veya tekrarlayan biçimde azalma ya da kayıp ile karakterize bir cinsel işlev bozukluğudur.

Erkeklerde bu tür yakınma ile yapılan başvurular oldukça nadirdir. Bunun en önemli nedeni cinsel ilgi ve istek azalmasının sıklıkla erektil işlev bozukluğuna (EİB) (uyarılma bozukluğuna) neden olması ve erkeklerin daha çok EİB yakınması ile başvurmalarıdır. İlgi ve istek bozukluğu ile yapılan başvuruların sıklığını azaltan bir başka etken ise “erkeklerin her zaman ve her koşulda cinselliğe hazır olduğu” biçimindeki cinsel mittir. Bu tür yanlış/abartılı bilgi ve beklentiler erkeğin yardım arama davranışı içine girmesine engel olmaktadır.

Devamını oku...

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB Nedir?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, benzer bir gelişim düzeyindeki bireylerde gözlenene kıyasla daha sık ve şiddetli seyreden kalıcı ve sürekli bir dikkatsizlik ve/veya hiperaktivite-dürtüsellik ile tanımlanan tıbbı bir hastalıktır. DEHB olarak da bilinen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu milyonlarca çocuk ve erişkini etkilemektedir. En yaygın olarak çocuklarda görülen bu hastalığa ilk tanı genellikle ilkokul yıllarında koyulmaktadır. Günümüzde, çocukluk çağındaki nüfusun yaklaşık %3-7'sini etkilemekte, erkek çocuklarda kız çocuklara kıyasla 3-4 kat daha fazla tanı koyulmaktadır.

Devamını oku...