PSİKİYATRİ BURSA

"Mutlu İnsan için..."

Uzm. Dr. Mustafa Canbazoğlu

Psikiyatri Uzmanı - Psikoterapist

(0224) 246 03 46 - 0533 524 54 65

 

Cinsel İşlev Bozuklukları

Vajinismus

Vajinismus Nedir?

vajinismusVajinismusun başlıca özelliği, cinsel ilişki denendiğinde vajinanın dış üçte birini çevreleyen perineal kaslarda yineleyici ya da sürekli bir biçimde istemsiz kasılmalar olmasıdır. Bu kasılmaya tüm bedendeki kasılmalar, bacakların kapanması, korku, kaçınma tepkisi, girişin olamayacağı veya çok acı çekeceği inancı eşlik eder.

Devamını oku...

Erken Boşalma Bozukluğu

Boşalma ve erken boşalmanın fizyolojisi ve nedenleri ile ilgili bilgilerimiz henüz yetersizdir. Erken boşalma sebepleri arasında penis aşırı duyarlılığının, aşırı uyarılmış boşalma refleksinin ve santral sinir sisteminde düşük serotonin transferinin rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Erken boşalma erkeklerde en sık görülen cinsel işlev bozukluğudur. Cinsel işlev bozukluğu olan erkeklerin % 35-40'ında esas şikâyetin erken boşalma olduğu bildirilmektedir.

Erkek popülâsyonunda %21 oranında görüldüğü, örnekleme ve kullanılan ölçütlere bağlı olarak görülme sıklığının % 40–75 arasında değiştiği de bildirilmiştir. Erken boşalması olanların hemen hemen yarısı sıkıntı yaşamıyor ve tedaviye ihtiyaç duymuyor.

Devamını oku...

Kadında Orgazm Bozukluğu

Kadın Orgazm Bozukluğu Nedir?

Kadında orgazm bozukluğu, yeterli bir cinsel uyarma ve uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmamasıdır. Ancak, kadınlarda orgazm bozuklukları, göründüğünden ya da erkeklerde olduğundan daha karmaşıktır. Kadınlar, orgazmı tetikleyen uyarının türü ya da yoğunluğu açısından büyük değişkenlik gösterirler. Bu açıdan, kadınlardaki orgazm bozukluğu tanısı ancak, bir uzmanın, kadının yaşı, cinsel deneyimi ve aldığı cinsel uyaranların yeterliliği açısından bakarak koyabileceği bir tanı niteliğindedir.

Devamını oku...

Erkekte Cinsel İlgi ve İstek Bozukluğu

Cinsel İlgi ve İstek Bozukluğu (CİİB) Nedir?

Cinsel fantezi ve cinsel etkinliklere yönelik ilgide sürekli veya tekrarlayan biçimde azalma ya da kayıp ile karakterize bir cinsel işlev bozukluğudur.

Erkeklerde bu tür yakınma ile yapılan başvurular oldukça nadirdir. Bunun en önemli nedeni cinsel ilgi ve istek azalmasının sıklıkla erektil işlev bozukluğuna (EİB) (uyarılma bozukluğuna) neden olması ve erkeklerin daha çok EİB yakınması ile başvurmalarıdır. İlgi ve istek bozukluğu ile yapılan başvuruların sıklığını azaltan bir başka etken ise “erkeklerin her zaman ve her koşulda cinselliğe hazır olduğu” biçimindeki cinsel mittir. Bu tür yanlış/abartılı bilgi ve beklentiler erkeğin yardım arama davranışı içine girmesine engel olmaktadır.

Devamını oku...

Kadında Cinsel İstek Bozukluğu

Cinsel istek azlığı genel olarak, kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülmektedir. Hatta, ülkemizde, kadınlar arasında en sık görülen cinsel işlev bozukluğu cinsel istek azlığıdır. Ancak, cinsel isteksizlik yakınmasıyla hekime ya da cinsel tedavi merkezlerine başvuru oranı, bu sorunu yaşayanlara oranla çok düşük kalmaktadır.

Devamını oku...

Penis Sertleşme Bozukluğu

Sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde, yeterli bir penis sertleşmesi sağlayamama ya da cinsel etkinlik bitene dek bunu sürdürememe. 70 yaş üzeri erkeklerde %65’i bulan oranlarda sertleşme sorunu mevcuttur.

Psikojenik neden düşündüren bulgular

  • Travma olmaksızın ani başlangıç
  • Partnere ve ortama göre değişkenlik
  • Sabah sertleşmelerinin olması
  • Genç hasta
  • Orgazm ve boşalma değişken
  • Risk faktörü olmaması

Devamını oku...